Ένας κλέφτης κατόρθωσε να κλέψει δύο ράβδους χρυσού από τον βασιλιά. Καθώς τον κυνηγούσαν οι φρουροί, βρέθηκε μπροστά σε μία γέφυρα, με μία πινακίδα που έγραφε ότι το μέγιστο βάρος που μπορούσε να αντέξει ήταν 80 κιλά. Ο ίδιος ζύγιζε 76 κιλά και η κάθε μία από τις ράβδους 3 κιλά. Δεν μπορούσε να πετάξει της ράβδους απέναντι γιατί ήταν πολύ μακριά. Πως θα ξεφύγει με τα κλεμμένα?

Discuss this article in the forums (10 replies).