Ένας πατέρας έβαζε σε κάθε γενέθλια του παιδιού του 1000 ευρό στην τράπεζα. Όταν ενηλικιώθηκε το παιδί και πήγε στην τράπεζα είχε στον λογαριασμό του μόνο 5000 ευρό! Γιατί?

Discuss this article in the forums (2 replies).