Πόσα τούβλα χρειάζονται για να συμπληρωθεί ένα κτήριο αν έχει ύψος 4 μέτρα βάθος 15 μέτρα και πλάτος 23 μέτρα, αν χρησιμοποιήσουμε μόνο τούβλα?

Discuss this article in the forums (6 replies).