Έχω δύο νομίσματα του ευρό, που κάνουν συνολικά 0.25 ευρό, και το ένα δεν είναι εικοσάρικο (0.20 ευρό). Ποία είναι τα δύο νομίσματα?

Discuss this article in the forums (2 replies).