Μετακινώντας μόνο μια γραμμή δημιουργήστε 4 ακριβώς ίδια τρίγωνα.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (2 replies).