Φανταστείτε ότι το παρακάτω σχήμα είναι αγελάδα.
Αποτελείται από ουρά, σώμα, κεφάλι και κέρατα. Η αγελάδα κοιτάει αριστερά.
Μετακινήστε μόνο 2 γραμμές για να την κάνετε να κοιτάει δεξιά.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (0 replies).