Ένα νούφαρο έχει φυτρώσει στη μέση της λίμνης και κάθε μέρα διπλασιάζετε.
Ο επιστάτης του πάρκου ανησυχούσε για το μέλλον της λίμνης αφού το νούφαρο μεγάλωνε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα σκέπαζε όλη τη λίμνη σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την αλλαγή της θερμοκρασίας στο νερό και το θάνατο των ψαριών και άλλον ειδών που ζούσαν στη λίμνη. Μέσα σε 13 μέρες είχε είδη καλύψει τη μισή λίμνη!
Ο επιστάτης επρόκειτο να μιλήσει με τους άλλους υπεύθυνους του πάρκου για να τους εξηγήσει το πρόβλημα αλλά έπρεπε να τους πει σε πόσες μέρες το νούφαρο θα είχε καλύψει όλη τη λίμνη.
Ακόμα πόσες μέρες απομένουν? Βοηθήστε τον καημένο μας επιστάτη.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).