Έχουμε 12 μπάλες αλλά μια από αυτές είναι λίγο πιο ελαφριά ή λίγο πιο βαριά από τις υπόλοιπες (Δεν ξέρουμε τι). Πως μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια μπάλα είναι η διαφορετική μόνο με 3 ζυγίσματα χρησιμοποιώντας πλάστιγγα???(ζυγαριά παλιού τύπου - αναλογική ζυγαριά που απλά δείχνει πια μεριά είναι πιο βαριά)

Discuss this article in the forums (2 replies).