Έχουμε ένα μπουκάλι ακανόνιστου σχήματος 10 λίτρων. Πώς μπορούμε να γεμίσουμε τα 5 λίτρα αν στη διάθεσή μας έχουμε άφθονο νερό και τίποτα άλλο?
Να θυμάστε ότι θέλουμε να είμαστε ακριβής, άρα η μέτρηση με το "μάτι" δεν μετρά.

Discuss this article in the forums (2 replies).