Σε αυτό το μεγαθήριο έχουμε 11 νομίσματα. Από αυτά ξέρουμε ότι τα πλαστά κέρματα είναι 0, 1 ή 2. Επίσης γνωστό είναι ότι υπάρχουν 2 είδη πλαστών νομισμάτων τα οποία είναι ή πιο ελαφριά ή πιο βαριά. Και ακόμα γνωστό είναι, ότι ένα ελαφρύ και ένα βαρύ νόμισμα μαζί, ζυγίζουν όσο 2 κανονικά νομίσματα.
Τα πλαστά νομίσματα πρέπει να βρεθούν ζυγίζοντας 5 φορές ή λιγότερες. (χρησιμοποιώντας ζυγό)
Τι λέτε έχετε της αντοχές να λύσετε κάτι τέτοιο?
Αυτός ο γρίφος έχει 243 πιθανές λύσεις γιαυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε το χρόνο πριν προσπαθήσετε να το λύσετε :)

Discuss this article in the forums (2 replies).