Πως μπορούμε να μετρήσουμε 2 λίτρα νερού αν έχουμε
1) Ένα 4-λιτρο και ένα 5-λιτρο δοχείο
Πάλι το ίδιο για
2)Ένα 4-λιτρο και ένα 3-λιτρο δοχείο

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).