Δεδομένου ότι έχουμε 9 μπάλες και η μια είναι πιο βαριά από τις άλλες.
Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός ζυγισμάτων που μπορούμε να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε ποια από τις μπάλες είναι η πιο βαριά, χρησιμοποιώντας πλάστιγγα? (ζυγαριά παλιού τύπου - αναλογική ζυγαριά που απλά δείχνει πια μεριά είναι πιο βαριά)

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (2 replies).