Πως μπορούμε να μετρήσουμε ένα χρόνο 15 λεπτών, χρησιμοποιώντας 2 κλεψύδρες, μια 7 και μια 11-λεπτών. Μπορούμε να γυρίσουμε τις κλεψύδρες μόνο 3 φορές. (αν γυρίσουμε και τις δύο κλεψύδρες μαζί μετράει σαν ένα)

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (0 replies).