Όταν μιλάμε για ώρα. Αν είναι 11 η ώρα και περάσουν ακόμα 2 ώρες (11 + 2) τότε η ώρα τώρα είναι μία (1)