Πάει πρώτα την αγελάδα απέναντι και επιστρέφει να περάσει τον λύκο και φέρνει πίσω μαζί του την αγελάδα, περνά απέναντι το χορτάρι και επιστρέφει για την αγελάδα.