Έχω χωρίσει σε 3 στήλες που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα την αριστερή όχθη, τη βάρκα και τη δεξιά όχθη.
Το Α συμβολίζει τον άνθρωπο, το Μ τη μεγάλη Μαϊμού και το μ τη μικρή μαϊμού και το < ή > τη φορά της βάρκας
ΑΑΑΜμμ . .
ΑΑΑμ Μμ> .
ΑΑΑμ <Μ μ
ΑΑΑ Μμ> μ
ΑΑΑ <Μ μμ
ΑΜ ΑΑ> μμ
ΑΜ <Αμ Αμ
Αμ ΑΜ> Αμ
Αμ <Αμ ΑΜ
μμ ΑΑ> ΑΜ
μμ <Μ ΑΑΑ
μ Μμ> ΑΑΑ
μ <Μ ΑΑΑμ
. Μμ> ΑΑΑμ
. . ΑΑΑΜμμ