Παίρνεις το νόμισμα και κάνεις τον κύκλο του κανονικά με το μολύβι, μετά ακόμα ένα κύκλο ο οποίος αγγίζει τον άλλο και ακόμα ένα τρίτο που αγγίζει και τους δυο. έχουμε χωρίσει σε τρία ίσα μέρη το χώρο. απομένει να κάνουμε τις γραμμές από το κέντρο τον τριών κύκλων προς τις εφαπτόμενες πλευρές και να σημειώσουμε την ακτίνα του κύκλου για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον κεντρικό κύκλο ακριβός στη μέση τον τριών γραμμών.