Οι δύο στύλοι εφάπτονται. Μόνο τότε το καλώδιο θα είναι 2,5 μέτρα πάνω από τη γη.