1) Μετακινήστε 4 γραμμές για να δημιουργηθούν 3 τετράγωνα
2) Μετακινήστε 3 γραμμές για να δημιουργηθούν 2 ορθογώνια
3) Μετακινήστε 2 γραμμές για να δημιουργηθούν 2 ορθογώνια

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).