Βάλε 8 βασίλισσες στη σκακιέρα, χωρίς μια βασίλισσα να απειλεί άλλη (οι βασίλισσες μπορούν να κινηθούν κάθετα, οριζόντια και διαγώνια).

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).