Πόσες μοίρες έχει η γωνία μεταξύ του μεγάλου δείκτη και του μικρού ενός ρολογιού, όταν η ώρα είναι 3:15?

Discuss this article in the forums (3 replies).