Μια συνηθισμένη οικογένεια έχει δύο παιδιά. Το ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι κορίτσι.
Αν υποθέσουμε ότι η πιθανότητα του να γεννηθεί αγόρι ή κορίτσι είναι 1/2, βρείτε την πιθανότητα το άλλο παιδί της οικογένειας να είναι κορίτσι.

Discuss this article in the forums (3 replies).