Ένας επίδοξος γαμπρός εμφανίζεται στο Βασιλιά και του ζητά τη κόρη του. Ο Βασιλιάς στη προσπάθεια του να δεί αν ο επίδοξος γαμπρός είναι αρκετά καλός για τη κόρη του, τον βάζει μπροστά από δύο πόρτες οι οποίες είχαν από μια επιγραφή. Η πρώτη έγραφε: "Πίσω από αυτή τη πόρτα είναι η πριγκίπισσα και στη διπλανή ένα κελί", η δεύτερη "Σε μια από τις δύο πόρτες βρίσκετε η πριγκίπισσα και στην άλλη ένα κελί". Μια από αυτές τις επιγραφές ήταν αληθινή. Ποια πόρτα θα ανοίξει ο φίλος μας?

Discuss this article in the forums (1 replies).