4 Παιδιά είχαν λάβει μέρος σε ένα αγώνα. Στο τέλος του αγώνα ακολούθησε η εξεις συζήτηση:
Μάριος: Εγώ δεν ήρθα ούτε πρώτος ούτε τελευταίος.
Αντρέας: Εγώ δεν ήρθα τελευταίος.
Γιώργος:Εγώ ήρθα πρώτος.
Μιχάλης: Εγώ ήρθα τελευταίος.
Αν ξέρουμε ότι μόνο ένα παιδί είπε ψέματα, Ποίος κέρδισε στον αγώνα?

Discuss this article in the forums (7 replies).