Αν η Α τσαγιέρα χωράει 50 ml, Πόσα χωράει η Β?

Discuss this article in the forums (2 replies).