Φανταστείτε τρεις κύκλους και τρία τετράγωνα. Πώς μπορούμε να ενώσουμε με μια γραμμή τον κάθε κύκλο με όλα τα τετράγωνα, χωρίς να δυασταβρωθεί η μια γραμμή πάνω από την άλλη? Σκεφτείτε ελεύθερα

Discuss this article in the forums (0 replies).