Ένας αγρότης την πρώτη μέρα πουλάει το ένα δεύτερο των αυγών του και το ένα δεύτερο ενός αυγού.
Τη δεύτερη μέρα πουλάει το ένα δεύτερο των αυγών του και το ένα δεύτερο ενός αυγού.
Την τρίτη μέρα πουλάει το ένα δεύτερο των αυγών του και το ένα δεύτερο ενός αυγού, και τότε έχει πουλήσει όλα του τα αυγά. Αν κανένα αυγό δεν είχε σπάσει, πόσα αυγά είχε ο αγρότης στην αρχή της πρώτης μέρας?

Discuss this article in the forums (5 replies).