Στην Αθήνα της Χούντας τα πάντα παρακολουθούνται.
Η αντίσταση θέλει να στείλει το σχέδιο της εξέγερσης στους αντιστασιακούς στη Θεσσαλονίκη αλλά, δυστυχώς, αν πέσει κάτι στα χέρια της Χούντας όλα θα καταστραφούν.
Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι η αποστολή μέσω ταχυδρομείου που για καλή τους τύχη αν κάτι είναι κλειδωμένο, ασφαλισμένο καλά, η Χουντική το αποστέλνουν χωρίς να το κατάσχουν ή να το καταστρέψουν.
Οι αντιστασιακή αποφασίζουν να στείλουν ένα σιδερένιο κουτί με μια πολύ καλή κλειδωνιά που κανένας δεν μπορεί να παραβιάσει ή να καταστρέψει.
Το πρόβλημα είναι πως θα καταφέρουν οι θεσσαλονικείς να ανοίξουν το κουτί? Τι κόλπο σκαρφίστηκαν?
Φάκελοι ανοίγονται και ελέγχονται, Κουτιά τα οποία δεν είναι κλειδωμένα ελέγχονται, ανοικτές κλειδωνιές και κλειδιά κατάσχονται

Discuss this article in the forums (1 replies).