Ενώστε όλες τις τελείες με 4 ενωμένες γραμμές


Ευχαριστώ rikos894
[video]http://www.youtube.com/watch?v=W07ADwmuj8A[/video]

Discuss this article in the forums (0 replies).