Ο τρόπος σκέψης είναι ο εξής: 1000 Δ σε ένα Χ = 1000 Δραχμές σε ένα Χιλιάρικο
Βρείτε τα υπόλοιπα
0) 24 Ω σε μια Μ
1) 26 Γ του Λ Α
2) 7 Μ σε μια Ε
3) 7 Θ του Κ
4) 12 Ζ στο Ω
5) 150 Ψ της Π Δ
6) 52 Χ σε μια Τ (χωρίς τους Μ)
7) 5 Γ Λ στην Ε Σ
8 ) 6 Τ σε ένα Τ του Μ
9) 5 Δ του Π
10) 90 Μ σε μια Ο Γ
11) Κ 5 και Σ Χ (Π 10 και Κ)
12) 100 Β Κ είναι η Θ που Β το Ν
13) 15 Π ο κάθε Π στο Τ
14) 3 Ρ σε ένα Τ
15) 100 Λ σε ένα Ε
16) 11 Π σε μια Ο Π
17) 12 Θ του Ο
18) 13 = Γ Ν για Π
19) 8 Π του Χ
20) 29 Μ το Φ κάθε Δ Ε
21) 10 Ε του Μ
22) 365 Μ σε ένα Χ
23) 300 B E
24) 52 Ε σε ένα Χ
25) 7 Ψ της Γ
26) 60 Λ σε μια Ω
27) 23 Ζ από Χ στο Α Σ
28) 64 Τ σε μια Σ
29) 9 Μ της Α
30) 4 Α σε ένα Κ του Α
31) 1000 Χ σε μια Χ
32) 12 Α του Η

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (5 replies).