Σε μια αίθουσα υπάρχουν 100 θέσεις. Κατά τύχη ο πρώτος προσκεκλημένος ξεχνάει τη πρόσκληση του και δεν θυμάται τον αριθμό της θέσης του έτσι κάθετε σε μια τυχαία θέση. Ο δεύτερος κάθετε στη θέση του εκτός και αν η θέση του είναι κατειλημμένη και ούτω κάθε ξης. Όταν έρθει η σειρά του τελευταίου να καθίσει στη θέση του ποια είναι η πιθανότητα να καθίσει στη δική του θέση?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (0 replies).