Τρεις θεές καθόντουσαν σε ένα ναό. Τα ονόματα τους Αλήθεια (η οποία πάντα έλεγε αλήθεια), Ψέμα (η οποία πάντα έλεγε ψέματα) και η φώτιση (που ανάλογα διάλεγε αν θα πει αλήθεια ή ψέμα).
Ένας ταξιδιώτης ρώτησε την πρώτη θεά (αυτή στα αριστερά) ποια κάθετε δίπλα σε σένα?
Αυτή απάντησε: Η αλήθεια
Ρώτησε αυτή στη μέση Ποια είσαι?
Αυτή απάντησε: Η φώτιση
Τελευταία ρώτησε αυτή στα δεξιά, Ποια κάθετε δίπλα σε σένα?
Αυτή απάντησε: Η ψέμα
Τότε ο ταξιδιώτης κατάλαβε ποια είναι ποια.
Πως?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (7 replies).