Ο τρόπος σκέψης είναι ο εξής: 1000 Δ σε ένα Χ = 1000 Δραχμές σε ένα Χιλιάρικο
Βρείτε τα υπόλοιπα
0.  1000 Δ σε ένα Χ
1.  28 Η του Σ Μ
2.  4 Ε σε ένα Α Π
3.  9 Π του Η Σ
4.  18 X της Ε
5.  180 Ψ για την Ε του Π Δ
6.  35 Μ και 60 Μ
7.  3 Π σε μία Γ
8.  1852 Μ σε ένα Ν Μ
9.  8 Σ σε ένα Ο
10.  7 Ψ της Γ
11.  1 Μ του Κ
12.  5 E A
13.  3 Α σε ένα Μ Ν
14.  4 Α του Σ
15.  5 Χ Σ στο Π
16.  3 Κ Κ της Ε Τ
17.  3 B του Α των Δ
18.  4 Χ σε ένα Η Μ
19.  25 Α της Π Θ
20.  11 τα Ο του Τ
21.  33 τα Χ του Μ Α
22.  37 οι Α της Ρ (με το Μ)
23.  50 Α στην Α Σ
24.  100 A B στο Κ Ο
25.  20 Ν στο Α Σ
26.  9 οι Μ της Κ
27.  6 Τ του Α Μ
28.  12 οι Μ της Σ Θ
29.  4 Ν της Κ
30.  10000 Σ στους Τ Κ
31.  340 Μ το Δ είναι η Τ του Η
32.  3 τα Χ του Φ Σ
33.  5 Ω της Γ

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (4 replies).