Ένας εξερευνητής χαμένος μέσα στης ερήμους, έψαχνε για καιρό το χαμένο θησαυρό μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας.
Μια μέρα, λίγο πριν βραδιάσει βρίσκει θαμμένο ένα σεντούκι γεμάτο με νομίσματα με αναγραφή χαραγμένη "6 BC" !!!
Τα παίρνει με χαρά και τρέχει στο δωμάτιο που έμενε.
Το βράδυ ξανακοιτάει τα νομίσματα και με λύπη τα πετάει στο κάδο.
Γιατί?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (2 replies).