Έχουμε 6 Βατράχους οι 3ς στα αριστερά και η 3ς στα δεξιά. 7 πέτρες ο κάθε βάτραχος σε μια και στη μέση μια κενή. Ο κάθε βάτραχος μπορεί να πηδήξει από μια πέτρα σε άλλη η πάνω από ένα βάτραχο στην επόμενη πέτρα. Πώς μπορούμε να περάσουμε τους δεξιά βατράχους στις αριστερά πέτρες και αντίθετα? Για ευκολία ας χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω κωδικοποίηση:
ΑΑΑ_ΔΔΔ
Όπου κάθε
Α = βάτραχος με αρχική θέση στα αριστερά
Δ = βάτραχος με αρχική θέση στα δεξιά
_ = κενή πέτρα

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (1 replies).