Μια οικογένεια πρέπει να περάσει από σκοτεινό τούνελ. Ο Μπαμπάς μπορεί να το περάσει σε 1 λεπτό, η Μαμά σε 2 λεπτά, ο Γιος σε 4 και η κόρη σε 5 λεπτά. Δυστυχώς το τούνελ είναι μικρό και μόνο 2 άτομα κάθε φορά μπορούν να περάσουν, περπατώντας στη ταχύτητα του πιο αργού.
Το τούνελ εκτός από πολύ σκοτεινό είναι και πολύ επικίνδυνο, έτσι μόνο με φανάρι μπορούν να το Διασχίσουν. Μπορούν να περάσουν όλοι αν το φανάρι τους διαρκή μόνο 12 λεπτά?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (1 replies).