Οι γονείς με τα 2 τους παιδιά (ένα γιο και μια κόρη) έφτασαν σε ένα μεγάλο ποταμό που έπρεπε να διασχίσουν. Δυστυχώς δεν υπήρχε γέφυρα κοντά αλλά μόνο ένας ψαράς, που ήταν διαθέσιμος να τους βοηθήσει να περάσουν απέναντι. Πως μπορούν ν το κάνουν αν η βάρκα είναι τόσο μικρή που μόνο ένα ενήλικα ή τα δύο παιδιά χωράει κάθε φορά? (Έχετε υπόψη ότι η βάρκα πρέπει να επιστραφεί στο ψαρά στο τέλος της μετάβασης)

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (0 replies).