Αυτό το αίνιγμα λέγετε ότι το προέβαλε ένας διάσημος φυσικός στους μαθητές του.
Ένας εξερευνητής βρισκόταν σε μια άγονη γη και ξαφνικά συναντά μια αρκούδα. Δεν ήταν κανένας άλλος εκεί. Και οι δυο έντρομοι αρχίζουν να τρέχουν, ο εξερευνητής προς Βορρά και η αρκούδα προς Δύση. Ξαφνικά ο Εξερευνητής σταματά σημαδεύει με το όπλο του προς τα νότια και πυροβολεί την αρκούδα. Τι χρώμα ήταν η αρκούδα?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (2 replies).