Υπάρχουν 5 σπίτια, πέντε διαφορετικών χρωμάτων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπός διαφορετικής εθνότητας. Οι πέντε ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού, καπνίζουν μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η ερώτηση είναι:"Ποιος έχει το ψάρι;"
Στοιχεία:
01. Ο Αγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
02. Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.
03. Ο Δανός πίνει τσάι.
04. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.
05. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
06. Αυτός που καπνίζει Pall Mall εκτρέφει πουλιά.
07. Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
08. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
09. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι.
10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.
11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σ\ αυτόν που καπνίζει Dunhill.
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemaster πίνει μπύρα.
13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.
15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (5 replies).