Το μέγεθος του κάθε κομματιού στα δύο τρίγωνα είναι ακριβώς τα ίδια. Όμως, μετακινώντας τα κομμάτια και δημιουργώντας ένα καινούργιο τρίγωνο ένα τετράγωνο μένει κενό. Πώς αυτό είναι δυνατόν?

Discuss this article in the forums (2 replies).