Μπορείς με ένα νόμισμα, ένα μολύβι και μια ρίγα (χάρακα) χωρίς μετρήσεις, να ζωγραφίζεις ένα κύκλο και να τον χωρίσεις σε 3 ίσα μέρη. ;)

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).