Μια πισίνα έχει 4 βαλβίδες. Η πρώτη βαλβίδα μπορεί να γεμίσει την πισίνα σε 2 μέρες, η δεύτερη σε 3 μέρες, η τρίτη σε 4 μέρες και η τέταρτη σε 6 ώρες.
Πόσο θα πάρει να γεμίσει η πισίνα αν έχουμε και τις τέσσερις βαλβίδες ανοικτές την ίδια ώρα?
Οι βαλβίδες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν επηρεάζετε η ποσότητα νερού που αντλούν, από το γεγονός ότι δουλεύουν όλες μαζί.

Discuss this article in the forums (10 replies).