Όταν προσθέσεις την ηλικία του πατέρα και του γιου το άθροισμα είναι 66. Η ηλικία του Πατέρα είναι η αντεστραμμένη ηλικία του γιου.
Βρείτε τις πιθανές λύσεις.

Discuss this article in the forums (3 replies).