Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά?

Discuss this article in the forums (3 replies).