Ένας άντρας όταν πέθανε άφησε 10,000,000 ευρό, στη γυναίκα του, στους 5 Γιους του και στης 4 κόρες του.
Η κάθε κόρη πήρε το ίδιο ποσό, ο κάθε γιος πήρε τα διπλάσια από οποιαδήποτε κόρη και η χήρα πήρε τα τριπλάσια από οποιοδήποτε Γιο .
Πόσα πήρε η χήρα?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).