Βρείτε ένα 9-ψήφιο αριθμό τον οποίο θα στρογγυλοποιούμε σταδιακά έτσι ώστε μετά από 8 στρογγυλοποιήσεις θα φτάσουμε στον αριθμό 500000000.
Ο αρχικός αριθμός πρέπει να μπορεί να διαιρεθεί με το 6 και 7 και μετά από 4 στρογγυλοποιήσεις το άθροισμα τον εναπομείναντων ψηφίων πρέπει να ισούται με 24. Πρέπει όλοι οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 9 να χρησιμοποιηθούν και η στρογγυλοποίηση αρχίζει από το τέλος (από τις μονάδες, μετά οι δεκάδες, εκατοντάδες) και στρογγυλοποιούμε μια προς τα πάνω, μια προς τα κάτω, πάλι προς τα πάνω κοκ.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (4 replies).