Το 3 είναι ένας από τους δύο αριθμούς, που όταν το ψηλώσεις στην δύναμη του 2, το τελικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο κατά 6 από τον αρχικό αριθμό (9 - 6 = 3). Ποίος είναι ο άλλος αριθμός?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (2 replies).