Αν
5 3 2 = 151012
9 2 4 = 183662
8 6 3 = 482466
5 4 5 = 202504
7 2 5 = ?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (0 replies).