Τρία αδέρφια κληρονόμησαν 21 βαρέλια. 7 ήταν γεμάτα κρασί, 7 μισογεμάτα και άλλα 7 άδεια. Πώς μπορούν να τα μοιράσουν παίρνοντας ο καθένας ίδιο αριθμό βαρελιών αλλά και ίδια ποσότητα κρασιού; (χωρίς να πειράξουν τα βαρέλια, να αδειάσει ένα σε άλλο)

Discuss this article in the forums (2 replies).