Δύο βοσκοί αφού αποφάσισαν ότι είναι πια ώρα ο κάθε ένας να πάρει το δικό του δρόμο, έπρεπε να μοιράσου 10L γάλα σε ίσα μέρη. 5L για τον καθένα.
Τα δοχεία που είχαν να χρησιμοποιήσουν ήταν 10L 7L και 3L.
Πως θα τα καταφέρουν?

Discuss this article in the forums (0 replies).